Om Oss

Revisjon med god erfaring

Om Oss

Om Vest revisjon

Vår visjon

Vi ønsker at du gjennom vårt arbeid skal få mer tid til å gjøre det din bedrift er god på. Vi vil at du alltid skal være trygg på at du har en partner som du kan stole på til å gjøre et arbeid av utmerket kvalitet.

Arbeidsområder

Under ser du noen av våre arbeidsområder

Fusjon og fisjon

Bistå med hjelp ved fusjonering og fisjon av selskaper.

Skatt og avgift

Gjennomgang av ditt selskaps skatter og avgifter.

Stiftelse av selskap

Fra ide, til strategi, planlegging og oppstart kan vi bistå deg i prosessen.

Rapportering

Vi hjelper ditt selskap med årsrapportering og andre finansielle rapporteringer.

Avvikling

Vi bistår med hjelp ved avvikling av selskaper

Regnskap

Utarbeidelse og gjennomgang av deres selskaps årsregnskap og mer.

Våre tjenester

hva kan vi
gjøre for deres firma

Revisjon

Som revisor søker vi å gjøre deres rapporterte informasjon sterkere og mer tillitsfull.

Rådgivning

Som et selskap med flere års kompetanse kan vi bidra med rådgivning som gjør at ditt selskap får en positiv får en positiv utvikling i årene fremover.

Årsoppgjør og skattemelding

Vi bistår med å utarbeide årsoppgjør og skattemelding