Vest Revisjon AS
mer enn 15 års erfaring - din lokale samarbeidspartner

Råd og veiledning

Deres kunnskap
vår erfaring

Gjennom vårt revisjonsarbeid får vi inngående kjennskap til
kundenes virksomhet. Denne kunnskap sammen med vår
erfaring vil vi benytte til å gi gode råd og veiledning tilbake til
våre kunder.

slide_1-2
Våre tjenester

hva kan vi
gjøre for deres firma

Revisjon

Som revisor søker vi å gjøre deres rapporterte informasjon sterkere og mer tillitsfull.

Rådgivning

Som et selskap med flere års kompetanse kan vi bidra med rådgivning som gjør at ditt selskap får en positiv får en positiv utvikling i årene fremover.

Årsoppgjør og skattemelding

Vi bistår med å utarbeide årsoppgjør og skattemelding

Våre arbeidsområder

Våre arbeidsområder:

Fusjon og fisjon

Bistå med hjelp ved fusjonering og fisjon av selskaper.

Skatt og avgift

Gjennomgang av ditt selskaps skatter og avgifter.

Stiftelse av selskap

Fra ide, til strategi, planlegging og oppstart kan vi bistå deg i prosessen.

Rapportering

Vi hjelper ditt selskap med årsrapportering og andre finansielle rapporteringer.

Avvikling

Vi bistår med hjelp ved avvikling av selskaper

Regnskap

Utarbeidelse og gjennomgang av deres selskaps årsregnskap og mer.

Nyhetsfeed fra bransjen

Nyheter fra Revisorforeningen

Innstramming i utflyttingsskatten og lavere innslagspunkt i trinn 5 i trinnskatten er de viktigste skatteendringene etter budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og SV. [...]

Forbrukertilsynet rapporterer at 1 av 5 kontrollerte foretak mangler redegjørelse etter åpenhetsloven. «Av 500 kontrollerte virksomheter bryter en femtedel kravet om at redegjørelse skal offentliggjøres på nettsidene. Forbrukertilsynets direktør, Trond Rønningen… [...]

Skattedirektoratet har i en bindende forhåndsuttalelse avklart en rekke skattespørsmål knyttet til avlønning i form av syntetiske aksjer. [...]

Revisorforeningen har gitt innspill til Finansdepartementets foreslag om økning av grensene for små foretak i regnskapsloven og økning av grensene som er foreslått for pliktig bærekraftsrapportering. [...]

Skattedirektoratet har fastsatt satsforskriften for 2024. [...]

Kontakt oss for en hyggelig prat

Vi er tilgjengelige
for deg, i dag